I et beredskapsmøte i Kristiansund kommune ble det tirsdag 4. januar fattet et vedtak om besøksrestriksjon ved sykehjemmene:

«Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 gjør kommuneoverlegen i Kristiansund vedtak om besøksrestriksjon ved Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Storhaugen helsehus, Frei sykehjem, Rokilde og Barmanhaugen for alle besøkende med unntak for palliasjon eller alvorlig syke».

Vedtaket gjelder fra 4. januar klokken 12 til og med 11. januar klokken 12.

I en pressemelding forklarer kommuneoverlege Askill Sandvik at restriksjonene innføres på grunn av at Kristiansund kommune har et stort omikronutbrudd med en betydelig smitteutvikling.

– Siden slutten av desember har det vært koronasmitte i alle sykehjem i Kristiansund. Det er smitte både hos pasienter og ansatte. Det er blant annet et større pågående utbrudd ved Bergan sykehjem, sier Sandvik, og fortsetter:

– Det er nå svært viktig å begrense smitten i dette sårbare miljøet for å unngå alvorlig sykdom. Vedtaket anses som nødvendig ut ifra smittesituasjonen og er forholdsmessig ut ifra den høye risikoen ved smitte. Vedtaket har vært drøftet med eldrerådet og brukerrådsrepresentanter.