Enhver er salig i sin tro, så det må jo gjelde Eivind Hasle også - så det faktum at klimaekspertene har synset i flere ti-år og tatt grundig feil hver gang, rokker nok ikke hans tro på det han kaller «fagfolk».

Så har Hasle en pussig innfallsvinkel til dette med klima, det kan synes som han mener at vi klimarealister ikke mener at klimaet forandrer seg?

Selvsagt skjer det endringer i klimaet, dette har holdt på siden planeten Jorden ble til og vil fortsette til Jorden eventuelt går til grunne.

Det diskusjonen dreier seg om, er påstandene om de små endringene som nå skjer, er menneskeskapte.

Nye målinger av klimagasser i atmosfæren under Covid 19 - pandemien, viser at disse har økt nå under nedstengningen av samfunnene - noe som ikke stemmer med synsingen til klimaekspertene.

Les også

«Disse klimaekspertene»

Les også

Eivind Hasle og «klimaeksperter»

Les også

Hvorfor være så sikker?

Les også

«Disse klimaekspertene» på Nordmøre

Det er med klimaet, som mange andre ting her i Verden, se på hvem som tjener på klimahysteriet.

Vindturbin-industrien er et godt eksempel, der tyske spekulanter subsidiert med norske skattebetaleres penger, tjener massevis av penger ved å ødelegge uberørt norsk natur.

Hva var det klimaeksperten Bjørn Samset forsket på, før han brått ble klimaekspert?

Var det mer interessant med klima - eller var/er det lettere å få statlige forskningsmidler til klimaforskning av myndigheter i hybris, som mener de kan kontrollere klimaet?