Nytt orgel til 2 millioner kroner ute på anbud

Kristiansund kirkelige fellesråd har lyst ut konkurranse for å finne orgelbygger til nytt pipeorgel i Kirkelandet kapell.