Longboat Energy, som eier 15 prosent i PL 939-lisensen i Norskehavet, melder om funn av olje i Egyptian Vulture.

De utvinnbare ressursene er estimert til mellom 19 og 63 millioner fat oljeekvivalenter brutto. Med dagens oljepris og dollarkurs gir det et verdianslag på mellom 13 milliarder kroner og 45 milliarder kroner.

«Funnet ligger i et område med betydelig infrastruktur og eksportmuligheter for olje og gass. Brønnen ble boret 20 kilometer fra Åsgård-feltet og 23 kilometer fra Kristin-feltet som begge har Equinor som operatør, noe som tilbyr utviklingsmuligheter for funnet», skriver Longboat Energy i meldingen.

Det er Equinor som er operatør. Selskapet har ei eierandel i PL939 på 50 prosent, mens PGNiG Upstream Norway har en andel på 30 prosent.

Leteboringen som utføres av «West Hercules», startet 21. september og var estimert til å vare i sju uker.