Foreløpige beregninher viser at funnet kan inneholde mellom 3,0 og 4,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19-26 millioner fat oljeekvivalenter.

– Det er oppløftende å påvise nye ressurser som kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel, i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge pressemeldingen kan funnet settes i produksjon umiddelbart over Tyrihans-feltet.

Letebrønnen påtraff en gasskolonne på om lag 43 meter og en oljekolonne på om lag 15 meter i Ile-formasjonen. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den sjette letebrønnen som er boret på Tyrihans-feltet og den femte letebrønnen boret i utvinningstillatelsen 73 som ble tildelt i 5. runde i 1982.

– Brønn 6407/1-A-3 BH ble boret av boreinnretningen «Transocean Norge» som nå fortsetter med å bore produsenten 6407/1-A-3 CH på Tyrihans-feltet, skriver Equinor.