Nytt fjøs ikke i konflikt med postveien

Bonden endret plassering av nyfjøset for å unngå konflikt med Den Trondhjemske postvei.