– Kristin Sør-prosjektet gir store verdier for fellesskapet og skaper flere arbeidsplasser. Dette er gode nyheter for norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig. Denne utbyggingen er også viktig for den videre utviklingen av petroleumsressursene på denne delen av Haltenbanken, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Investeringene knyttet til utbyggingen er på rundt 6,5 milliarder kroner.

Produksjonen på feltet utenfor trøndelagskysten skal etter planen starte opp i 2024 og er ventet å kunne holde på i 11 år. Det er beregnet at man vil kunne pumpe opp olje tilsvarende 58 millioner fat fra feltet.