Nytt digitalt utdanningstilbud i Kristiansund

NYTT UTDANNINGSTILBUD: Det er opprettet en ny linje innen «Digitale industrier» på Fagskolen i Kristiansund, med oppstart til høsten. Det er plass til 20 deltakere og påmeldingen har startet.

NYTT UTDANNINGSTILBUD: Det er opprettet en ny linje innen «Digitale industrier» på Fagskolen i Kristiansund, med oppstart til høsten. Det er plass til 20 deltakere og påmeldingen har startet.

Til høsten starter Fagskolen i Kristiansund opp en ny praktisk rettet pilotutdanning innen digital kompetanse. Det er plass til 20 elever, og påmeldingen har startet.

DEL

Fagskolen i Kristiansund er utpekt som pilot i et prøveprosjekt der det er plass til 20 deltakere. Høgskolen i Molde er inne som fagutvikler, og industrien som kjenner problemstillingene på innsiden, er aktivt med i prosjektet.

Dette skriver Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

– Digital kompetanse er noko næringslivet på Nordmøre spør etter, og arbeidslivet i det heile. Spesielt fastlandsindustrien har behov for eit kompetanseløft for fagarbeidaren som sit tett på dei praktiske problemstillingane i bedriftene, sier prosjektleder og rådgiver i Møre og Romsdal fylkeskommune, Lasse Kristiansen.

Bruker kompetanse

Han opplyser videre at undervisningsopplegget også er en ny måte å tenke på, der det blir lagt til rette både for enkelpersoner og for grupper som en hybrid undervisningsløsning. Kompetansen til fagpersoner som sitter ute på arbeidsplassene vil også bli koblet på, og deltakerne skal få bryne seg på utfordringer i egen bedrift.

– Vi trur det vil vere motiverande å lære nye ting når du bruker ny kunnskap direkte kopla til problemstillingar på eigen arbeidsplass, og at det har ein unik verdi for fagarbeidaren og bedrifta, sier han.

Campus-prosjektleiar Roland Mauseth påpeker at dette er viktige brikker i Campus Kristiansund, der fagskolen blir en sentral del fra 2023.

– Dette nye fagskoletilbodet er ein del av den langsiktige strategien for korleis vi vil jobbe i Campus Kristiansund; Tett på arbeidslivet, samarbeid på tvers mellom fleire fag, og fleire aktørar for å dele kunnskap og ta i bruk ny teknologi, sieer Mauseth

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken