I 02-tiden natt til mandag var spotprisen på strøm 6 øre per kWh på Nordmøre. Men mellom klokken 09 og 11 mandag formiddag har prisen gjort et kjempebyks og er 51 ganger dyrere.

Spotprisen, inkludert 25 prosent mva., er oppe i nesten 307 øre per kWh i denne perioden mandag. Dette er på samme nivå som den var lørdag kveld.

I tillegg kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), et eventuelt påslag fra strømselskapene og nettleie.

Senere mandag går prisen litt ned, men holder seg relativt høyt i vårt prisområde NO3 gjennom dagen. Spotprisen øker igjen mot slutten av ettermiddagen og har et nytt toppunkt fra klokken 18 til 19.

Strømselskapet Tibber opplyste i helga at det er vedlikeholdsarbeid på linjene mellom nord og sør – mellom områdene NO3 og NO4 – som er hovedårsaken til prishoppene vi ser i vårt område nå.

Strømmen må i den perioden hentes fra Sverige, noe som fører til dyrere strøm. Vedlikeholdsarbeidet skal etter planen være ferdig 21. august.

Prisutviklingen i område NO3, som Nordmøre er en del av, gjennom mandag 15. august:

Strømstøtten hindret ny pristopp

Strømstøtten hindret ny pristopp for husholdningene i andre kvartal, skriver NTB mandag. I snitt betalte folk 2,8 prosent mer for strømmen enn i kvartalet før.

– Når vi trekker fra strømstøtten, var totalprisen husholdningene måtte betale, likevel rundt 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for andre kvartal de siste fem årene, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 137,3 øre/kWh i andre kvartal, viser tall fra SSB. Det er 2,8 prosent høyere enn kvartalet før, men et godt stykke unna toppen i fjerde kvartal på 164,8 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten, hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på over 200 øre/kWh i denne perioden. Det er det klart høyeste nivået vi har sett i statistikken, sier Aanensen.