Turistforeningen vil ha stortingsmelding om vindkraft

Av

Det voldsomme engasjementet rundt utbygging av vindkraft på land bør føre til at regjeringen kommer med en stortingsmelding om temaet, mener Turistforeningen.

DEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pekte i april ut 13 områder som direktoratet mener er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. 98 kommuner har areal innenfor de 13 områdene.

Over 5.000 svar kom inn i høringsrunden, som ble avsluttet 1. oktober.

– Regjeringen må ta signalene på alvor. Det holder ikke å flikke på dagens system. De er nødt til å legge opp til en grundigere oppfølging enn planlagt. Derfor bør det lages en stortingsmelding, sier styreleder Per Hanasand i Den Norske Turistforening (DNT).

Han mener det er behov for en gjennomtenkt nasjonal politikk som avveier hensynene mellom utbygging av energi og ivaretakelse av natur. Det holder ikke bare å skrote NVEs kart – regjeringen må også ta tak i hvordan vindkraftutbyggingen på land planlegges og styres, er budskapet fra DNT.

– Regjeringen har foreløpig ikke signalisert at de vil gjøre noe med det som har vært hovedkritikken i høringen: At dagens system tar altfor lite hensyn til natur, sier Hanasand.

Han krever at stortingsmeldingen setter rammer for hvordan eventuell videre vindkraftutbygging i Norge kan foregå uten alvorlige naturinngrep.

Artikkeltags