Av JAN ARVE ØDEGÅRD

Dette viser tall som Tidens Krav har hentet ut fra Brønnøysundregistrene. Totalt dreier det seg om 487 lisenser for å drive jakt på ett av de fire store rovdyra våre.

Til sammenlikning var det innvilget 267 lisenser på omtrent samme tidspunkt for to år siden. Antall lisenser er dermed nesten fordoblet på to år.

Jakt og lisensfelling er åpenbart for menn. Det er nemlig ikke mer enn en kvinne blant lisensjegerne, og hun finnes i Surnadal og har lisens både for bjørn, ulv, gaupe og jerv.

Størst interesse er det for å jakte på jerv hvor det i år er registrert 157 lisenser mot 131 for to år siden. Det er kanskje ikke så unaturlig heller, for jerv er - med ett unntak - det eneste av de fire rovdyra som kan jaktes her i regionen.

Det finnes nemlig jerv både i Sunndal, Surnadal og Rindal, og under lisensjakta i fjor ble det felt fire dyr på Nordmøre. Ett av dem falt i Rindals del av Trollheimen, to ble felt i Surnadal, mens ett dyr ble felt i Sunndal.

Bjørnejakt i Sunndal

Unntaket vi nevnte, gjaldt bjørn hvor Direktoratet for naturforvaltning for andre år på rad åpnet for lisensjakt i Sunndal fra 1. september til 15. oktober i år. Jakta ble avsluttet uten resultat både i fjor og i år.

Til sammen varr det 125 jegere fra Nordmøre som hadde sikret seg lisens til å jakte på bjørn. Til sammenlikning var det 49 jegere med slik lisens for to år siden.

Ulv og gaupe

Skal nordmørsjegere med lisens i lomma jakte på ulv eller gaupe, må de dra lenger av gårde. Det har likevel ikke forhindret 119 jegere i å sikre seg lisens for gaupe og 86 jegere i å søke lisens for å felle ulv. Tilsvarende tall for to år siden var 58 gaupejegere og 29 ulvejegere.

Fellingsperioden for bjørn er som nevnt fra 1. september til og med 15. oktober, mens den for jerv strekker seg fra 10. september til og med 15. februar. Årets kvote er på 16 bjørner og totalt 89 jerver for hele landet sett under ett.

Ingen kvote

Innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, er fellingsperioden fra 1. januar til og med 15. februar. Utenfor dette området er felling tillatt fra 1. oktober til og med 31. mars. Så langt har ikke myndighetene tildelt noen fellingskvote i år.

Når det gjelder gaupe så tildeler myndighetene kvoter innenfor de områder hvor bestanden ansees å være stor nok til å tåle ordinær jakt. Erfaringer tilsier at slik kvotejakt utøves med tilstrekkelig effektivitet i forhold til forvaltningsmålene som er satt. Selv om lovverket åpner for lisensfelling, så er det så langt ikke tildelt noen slik kvote i år.