Vil ta i bruk nedlagt skole

Undervisningsinspektør Sigve Torland (til venstre) og rektor Helge Hansen på Kristiansund opplæringssenter ønsker seg plass i nedlagte Langveien ungdomsskole.

Undervisningsinspektør Sigve Torland (til venstre) og rektor Helge Hansen på Kristiansund opplæringssenter ønsker seg plass i nedlagte Langveien ungdomsskole.

Artikkelen er over 5 år gammel

Kristiansund opplæringssenter ønsker å flytte inn i den nedlagte Langveien ungdomsskole.

DEL

Men først må skolen pusses opp.

Kommunen har sagt opp leieavtalen i Trappehuset fra februar 2014. Kristiansund opplæringssenter står snart uten klasserom og lokaler til sine rundt 240 elever og 20 lærere.

Nå ser kommunen på egne bygg, om de har lokaler egnet for undervisning. Og blikket er rettet mot kulturhustomta: Gamle Langveien ungdomsskole.

– Bygg og eiendom undersøker nå hvilken stand bygget er i, og hvor mye det vil koste å pusse det opp slik at det kan brukes til undervisning, sier kommunalsjef for skole og barnehage, Christine Reitan.

Ikke permanent

Årsaken til den akutte lokalmangelen, er at Trappehuset manglet rømningsveier og ble vurdert som utrygt. 4. og 5. etasje ble stengt, og det ble innført en maksgrense på 90 personer. Kristiansund opplæringssenter har omtrent 240 elever, og drøyt halvparten får nå undervisning i Folkets Hus.

Men heller ikke alternativet om ungdomsskolen vil være en permanent løsning.

– Dette er en løsning som vi ser for oss på mellomlang sikt. Et kulturhus vil tidligst være på plass i 2016. Kommunen er ikke i stand til å reise et bygg på ett år. Og 1. februar står de uten lokaler, sier Reitan.

Nyfløya

Langveien ungdomsskole ble bygget i 1924. Det er den nye fløya, bygget i 1964, som kommunen og opplæringssenteret vil ta i bruk.

Der har det vært lite aktivitet i de siste årene. Det siste elevkullet gikk ut våren 2005, og senere har deler av skolen vært brukt til øvingslokaler og klubblokaler.

Langveien ungdomsskole er som kjent også stedet man ser for seg et nytt opera- og kulturhus.

– Blir ikke dette å kaste penger ut vinduet, hvis det er tenkt kulturhus på tomta?

– Nei. Arkitektene bak kulturhuset har sagt at det vil være hensiktsmessig at kommunen gjør noe vedlikehold, sier Reitan.

Forventer sak

Varaordfører Line Hoem forteller at formannskapet har blitt orientert om situasjonen til Kristiansund opplæringssenter. Hun mener at det er viktig at man nå leter etter alternative lokaler til undervisningen.

– Opplæringssenteret er en viktig kommunal oppgave. Om Langveien er egnet, kan dette bygget brukes som en midlertidig løsning frem til eventuell oppstart av bygging av opera og kulturhus, sier Hoem.

Hun forventer at saken blir lagt fram for politikerne om det får konsekvenser for budsjettet.

Artikkeltags