Vil stoppe lavflyging i nasjonalpark

Dovrefjellrådet vil stoppe Forsvarets lavflyging over Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark etter at skytefeltet på Hjerkinn nå er lagt ned. (Arkivfoto: ANB)

Dovrefjellrådet vil stoppe Forsvarets lavflyging over Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark etter at skytefeltet på Hjerkinn nå er lagt ned. (Arkivfoto: ANB)

Artikkelen er over 9 år gammel

Dovrefjellrådet krever i et brev til Luftfartstilsynet at Forsvaret stopper lavflygingen over Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

DEL

Bakgrunnen for brevet er et oppslag i ukeavisa OPP 13. november der det ble klart at Forsvaret mener de kan fortsette med lavflygingen over Dovre selv etter nedleggelsen av Hjerkinn skytefelt.

- Må opphøre

I en senere samtale med Forsvarets fellesoperative hovedkvarter fikk sekretariatsleder Carl Bjurstedt i Dovrefjellrådet bekreftet at Forsvaret mener de har avtale med Luftfartstilsynet om fortsatt minstehøyde på 200 fot eller drøye 60 meter over Dovrefjell.

Dovrefjellrådet mener imidlertid at dette ikke lenger kan være korrekt, skriver nettavisa til OPP.

Når bruken av Hjerkinn skytefelt til flybombing opphører, må også Forsvaret rette seg etter forskriften for nasjonalparken, mener Dovrefjellrådet.

Minst 300 meter

I forskriften heter det at minstehøyde for overflyging av nasjonalparken er 300 meter (1.000 fot).

Fram til nedleggelsen av skytefeltet har Forsvaret hatt dispensasjon fra dette forbudet etter avtale med Luftfartstilsynet og Miljøverndepartementet.

Begrunnelsen var behov for taktisk innflyging ved angrep på øvingsmål i skytefeltet.

Bør ta hensyn

Det blir også bedt om at Forsvaret tar spesielle hensyn til sårbare arter som villrein og fjellrev i området.

Det vises til at Forsvaret har innført selvpålagte restriksjoner om ikke å fly lavere enn 1.000 meter over kjente fjellrevhi på Saltfjellet i yngletiden.

Dovrefjellrådet mener det vil være naturlig at slike restriksjoner også innføres på Dovrefjell der det pågår et større prosjekt med tilbakeføring av fjellrev.

Artikkeltags