All løsmasse er nå gravd bort og fjernet fra portalen over Skrøotunnelen mellom Fressvika og Jordalsgrenda i Sunndal.

Skadeomfanget er på den måten klarlagt og dokumentert og ny løsning er utredet og prosjektert.

Støper ny portal over den gamle

Juli og august er brukt til disse forarbeidene, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Utbedring av portalen skal gjøres ved at det støpes en ny betongkonstruksjon rundt den som er skadet.

Slipper å rive gammel portal

- I praksis betyr dette at den skadde portalen brukes som underforskaling, og alle innvendige installasjoner, som for eksempel belysning og andre elektrotekniske installasjoner, forblir en del av den nye portalen.

Det opplyser distriktssjef Jan Arild Johansen, Nordmøre og Romsdal distrikt av Statens vegvesen.

Åpningsdato ikke fastsatt

Han sier at Vegvesenet forventer å kunne åpne tunnelen for trafikk senhøstes. Noen nærmere dato er så langt ikke angitt.

Først når støpearbeidet har kommet skikkelig i gang, mener han det vil være mulig å si noe mer eksakt om framdrifta.

Stenges to uker til våren

For å sikre tidligst mulig åpning i høst, blir noen av sluttarbeidene utført til sommeren.

Dette vil kreve to uker stenging av tunnelen i mai/juni 2008.

Åpningen av Skrøotunnelen ble kansellert dagen før den offisielle innvielsen 29. juni.

Årsaken var at det ble funnet sprekker og riss i betongkonstruksjonen på den nystøpte tunnelportalen.