Vil ha gate på Løkkemyra - blir framtidens sentrum

Mye av trafikken har allerede Løkkemyra som målpunkt. I framtiden kan dette bli enda sterkere, og det krever andre ideer omkring innfartsveien, mener Odd Arild Bugge.

Mye av trafikken har allerede Løkkemyra som målpunkt. I framtiden kan dette bli enda sterkere, og det krever andre ideer omkring innfartsveien, mener Odd Arild Bugge. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

- I dag planlegger vi for en gjennomfartsvei på Løkkemyra. Min påstand er at i 2030 blir ikke Løkkemyra et sted man kjører igjennom, men til og fra.

DEL

Kommuneplanlegger Odd Arild Bugge inviterte til debatt om framtidens Kristiansund under årets byutviklingskonferanse.

- Man kan stramme inn på Løkkemyra og håpe at morgendagens utbygging kommer i sentrum i stedet. Utviklingen tyder imidlertid på at Løkkemyra blir et regionalt målpunkt. Da mener jeg en firefeltsaveny vil være mer framtidsrettet enn å planlegge for en gigantisk trafikkmaskin.

Etableringer på Løkkemyra

Overfor TK utdyper Bugge:

- Svært mye av trafikken i Kristiansund kommune har allerede i dag Løkkemyra som målpunkt. Vi ser dette tydeligst ved at det er like stor kødannelse i begge retninger mellom Løkkemyra og Atlanten. Vi forventer en betydelig vekst i folketall i hele kommunen, og i næringsetableringer særlig på Løkkemyra/Nordlandet øst. Løkkemyras rolle som målpunkt for trafikk vil derfor øke mye de kommende årene. Kommende kommunereform og nytt sykehus utenfor sentrum vil forsterke dette.

Les også: Nå er bompengesøknaden sendt

Les også: Er bypakke eneste løsning?

Hovedtransportåre

- Fram til nylig har riksvei 70 over Løkkemyra vært tenkt som en hovedtransportåre for effektiv trafikkavvikling til og fra sentrum. Få planskilte kryss og høy hastighet har vært dimensjonerende. Jeg mener vi må tenke nytt rundt formålet med og for trafikkavvikling her, sier Bugge.

- De fleste biler i området skal til eller kommer fra virksomheter som er lokalisert på Løkkemyra og omegn. Jeg vil derfor tilrå at vi tenker by og byforming som ordningsprinsipp på Løkkemyra. Det betyr at riksvei 70 bygges som gate, ikke som landevei, og at det åpnes for flere alternative tilkomster som kan fordele trafikken. Et overordnet formål er fortsatt effektiv trafikkavvikling mellom Rensvik og sentrum. Men like viktig er det å få til en effektiv trafikkavvikling internt i Løkkemyra-området, og denne trafikkens flyt på og av riksvei 70. Å samle all denne trafikken gjennom én gigantisk trafikkmaskin ved kjøpesenteret mener jeg er både sårbart og uhensiktsmessig, sier Bugge.

Les også: Hver femte krone i sentrum blir brukt på Vinmonopolet

Les også: Bompengene går ikke bare til ny vei

Artikkeltags