Flere bønder frykter at de må legge ned driften, fordi dagens lov bare gir anledning til maks fem gårdbrukere i hver samdrift. Syltebø sier en kommentar at denne frykten må tas på alvor, og han hadde derfor satt saken på dagsorden til politikerne i nærings- og miljøutvalget i dag.

Også fylkesutvalget fikk henstillingen fra landbruksdirektøren på bordet i dagens møte.

Fylkesleder Arne Magnus Aasen i Møre og Romsdal Bondelag er glad for initiativet frå landbruksdirektøren, men ønsker i tillegg at kvotegrensen i en samdrift blir senket fra 750 tonn melk til 500 tonn.

Landbruksdirektøren vil beholde dagens kvotetak.