– Takhimlingen i koret har maling fra 1400-tallet. Men det er lite igjen av den originale malingen, og den er kraftig retusjert, forteller konservator Barbro Wedvik ved Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). Med på kartleggingen sist uke var også Brit Heggem Haugen som er spesialist på kalkmalerier. Også hun representerer NIKU.

Særlig kalkmaleriene på sørveggen i skipet har en del alvorlige skader, forårsaket av saltutslag. Det er også ting som tyder på at festet mellom steiner og kalk er dårlig, og at det er fare for at deler kan falle ut.

Motivet er unikt

Kalkmaleriene kan være enda eldre enn takmaleriene. Trolig er noen fra middelalderen, andre fra 1600-tallet og i tillegg kommer nyere reparasjonsarbeider.

Wedvik forteller at det finnes flere 1400-tallsmalerier rundt om i landet, men akkurat den utformingen som maleriet over koret i Tingvoll kirke har, er unik. Her er det måner og soler, med to menneskefigurer og to rekker med rankedekor. – Akkurat det har vi ikke sett noe annet sted, sier Wedvik.

De to menneskefigurene man ser er to menn. Det kan blant annet fastslås med bakgrunn i skjegget.

Fargen som er brukt er såkalt limfarge, og selv om det meste som vises i dag er retusjering, er deler av originalmalingen også løs.

– Prøvearbeidene vi har gjort, ser imidlertid ut til å kunne gi et veldig godt resultat, sier Wedvik. De bruker størlim som skal være holdbart og stabilt. Limet er som navnet tilsier laget av torskefisken stør.

Til Riksantikvaren

Forhåpentligvis kan man komme i gang med arbeidet neste år. Nå skal konservatorene fra NIKU foreslå en løsning overfor Riksantikvaren. Så kommer det an på når midlene kan blir bevilget.

Wedvik regner med at malingsrestaureringen i taket vil ta om lag halvannet månedsverk å utføre.

Malingsrestaureringen, hvor enn viktig den er, er imidlertid bare litt av det arbeidet som må utføres. En tilstandsvurdering fra Castor Kompetanse beskriver nødvendig vedlikehold og tiltak for å sette kirken i stand eller oppgradere den i henhold til dagens krav til standard eller HMS.

Råteskader og behov for utskifting av vinduer har allerede vært kjent ei tid.

Spørsmålet som kirkeverge Nils Heggem stiller seg er hvor Tingvoll kommune skal få penger til å utføre alt arbeidet. Trolig vil det måtte strekke seg langt utover det neste tiåret.