– Norsk fiskeripolitikk i et overordnet perspektiv og samarbeidet mellom næringen og fagdepartementet vil stå i fokus i hele dag, sier rådgiver Jarita Arhaug i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Fiskernes talsmenn har møte med tre departement om konkurransesituasjonen for fiskeflåten før de møter Pedersen.