Foreløpig rapport om «Viking Sky»-havariet i ettermiddag

– Sjøfartsdirektoratet kommer trolig med en foreløpig rapport om årsaken til «Viking Sky»-havariet i ettermiddag.