Vil kartlegge ulovlige bygg i verneområdene i Trollheimen

Mandag kan det bli fattet vedtak om at de vernede områdene i Trollheimen systematisk skal undersøkes for å avdekke blant annet ulovlige byggverk.