– Uhørt og uakseptabelt med nedlegging av Aure rehabilitering!

Fylkestingsgruppa i Venstre sender et kraftig varsku om rehablitieringen i Nordfylket.  Frøydis Austigard (fra vesntre), fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og gruppeleder Iver Nordseth.

Fylkestingsgruppa i Venstre sender et kraftig varsku om rehablitieringen i Nordfylket. Frøydis Austigard (fra vesntre), fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og gruppeleder Iver Nordseth.

Artikkelen er over 1 år gammel

En samlet fylkestingsgruppe i Venstre Møre og Romsdal roper et kraftig varsku til administrasjon og styret i Helse Møre og Romsdal.

DEL

– Å legge ned rehabiliteringen i Aure uten å vite om dette gir innsparinger eller har alternativer for folk i nordfylket, er helt uhørt, skriver fylkestingsgruppa i en pressemelding.

De skriver videre at en slik beslutning viser nok en gang at foretaksmodellen har blitt like feil som Vestre fryktet og advarte sterkt imot.

– Her er det tilfeldighetene som rår, sier gruppeleder Iver Nordseth.

Det opprinnelige forslaget fra styringsgruppen, som arbeider med omorganiseringen av Helse Møre og Romdals rehabiliteringstilbud, var å legge ned Mork- og Aure rehabiliteringssenter og flytte all spesialisert rehabilitering til Ålesund sjukehus. Men i etterkant av den nedslående risiko- og sårbarhetsanalysen, som ble publisert 14. februar, har arbeidsgruppen funnet ut at det ikke er mulig å legge ned begge rehabiliteringssentrene.

Helseforetaket ser nå på en mulighet hvor kun Aure rehabiliteringssenter legges ned.

– Ikke laget en plan

– På spørsmål til adm./styret er svaret at en ikke vet om det er ei eneste krone å spare på å legge ned i Aure. Enda verre er at det ikke er laget en plan for hvordan mennesker som er skadd i ulykker, har fått slag eller trenger rehabilitering etter operasjoner m.v. skal få hjelp og føres tilbake til arbeidslivet. Det er ikke samfunnsmessig fornuftig og akseptabelt å skyve det økonomiske ansvaret for disse pasientene over på kommuner og NAV, sier Iver Nordseth. Det er også umulig å bygge opp denne kompetansen i alle kommuner, og pasientene kommer til å bli skadelidende. Folk som har gode sjanser til å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet eller langt på vei klare seg selv etter opptrening, kan bli pleietrengende, mener han.

Fylkestingsgruppa skriver videre at styret blir ikke ansvarlig overfor folket i Møre og Romsdal.

– De styrer etter økonomiske prinsipp men samfunnsansvaret synes totalt fraværende, og folk i fylket kan ikke kaste dem ved valg, sier Nordseth.

Artikkeltags