Vellykket kommune-sammenslåing

Vellykket: Liv Signe Navarsete mottok tirsdag en forskningsrapport som viser at de fire siste frivillige kommunesammenslåingene her til lands, i all hovedsak har gått bra.

Vellykket: Liv Signe Navarsete mottok tirsdag en forskningsrapport som viser at de fire siste frivillige kommunesammenslåingene her til lands, i all hovedsak har gått bra.

Artikkelen er over 10 år gammel

De fire siste frivillige kommunesammenslåingene her til lands - deriblant mellom Kristiansund og Frei og mellom Aure og Tustna - har i all hovedsak gått bra. Det viser en ny forskningsrapport.

DEL

– Utfordringene kommunene møter går bra fordi de selv har valgt å slå seg sammen, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete i en kommentar på Kommunal- og regionaldepartementets nettside.

Den ferske rapporten som Telemarksforsking har laget på oppdrag fra departementet, blir resultatene av de fire siste frivillige kommunesammenslåingene her i landet gjennomgått.

Rapporten slår fast at sammenslåingene av Vindafjord/Ølen, Aure/Tustna, Bodø/Skjerstad og Kristiansund/Frei både har hatt og har sine utfordringer, men at de i det store og hele har vært vellykket.

Rapporten viser at sammenslåinger ofte krever omfattende omorganisering og nytenking i kommunene som både politikere, tilsatte og innbyggere må være med på.

Telemarksforsking har vurdert sammenslåingene knyttet til kommunene sin rolle som demokratisk arena, kommunen som leverandør av velferdsgoder, kommunen som myndighetsorgan og kommunen som samfunnsutvikler.

– Jeg har merket meg det rapporten sier om at det er blitt færre folkevalgte per innbygger etter sammenslåingene og at interessen blant innbyggerne for å ta på seg politiske verv er noe redusert, sier Navarsete.

Her kan du lese hele rapporten.

Artikkeltags