SSB: 94 prosent av vannverkene har beredskapsplan

I fjor hadde 94 prosent av de rundt 1.100 kommunale vannverkene her i landet en beredskapsplan for ulike typer uønskede hendelser.

I fjor hadde 94 prosent av de rundt 1.100 kommunale vannverkene her i landet en beredskapsplan for ulike typer uønskede hendelser. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I fjor hadde 94 prosent av de rundt 1.100 kommunale vannverkene her i landet en beredskapsplan for ulike typer uønskede hendelser.

DEL

38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin, viser en fyldig oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksempler på uønskede hendelser kan være akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere eller annen teknisk svikt.

Det er hovedsakelig de minste vannverkene som ikke har en beredskapsplan. Drikkevannsforskriften setter bare krav om beredskapsplan for vannverk som har en vannproduksjon på 10 kubikkmeter per døgn eller mer, eller som forsyner én eller flere sårbare abonnenter, som sykehus.

I 2018 fikk 98 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning drikkevann av tilfredsstillende hygienisk kvalitet når det gjelder E.coli-bakterier.

Så stor andel av kommunens drikkevann forsvant på vei til krana i 2018:

Samtidig fikk i overkant av 99 prosent av innbyggerne med kommunal vannforsyning vann med tilfredsstillende vannkvalitet med tanke på farge, mens 98 prosent hadde vann med tilfredsstillende surhetsgrad.

Det ble sendt 700 millioner kubikkmeter vann fra kommunale vannverk gjennom drikkevannsnettet i fjor. Det er beregnet at omtrent hver tredje liter av dette forsvant gjennom lekkasjer i rørnettet på vei til vannkranen.

I 2017 ble rundt 240 av 37.400 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,63 prosent. 57 prosent av innbyggerne som er tilknyttet kommunalt avløp, hører inn under et anlegg hvor rensekravene ble oppfylt i 2017.

Artikkeltags