Arbeiderpartiet størst i Aure og Brekken blir ordfører