Resultatene for Møre og Romsdal

Nedenfor finner du en fortløpende oppdatering av opptellingen og mandatfordelingen i Møre og Romsdal.

DEL

Tallene kommer fra NTB.

Siste registrering: 12.09.2017 06:42 (Status: - )

Valgnatt resultater   Prognoser   Mandatberegning
Parti Stemmer % 15-17 % 13-17 %   % 15-17 % 13-17 %   Mandater Endring +/- Miste Miste (%) Vinne Vinne (%) Utj. mandat
A 30 723 21.3 -3.0 -3.9   NA NA NA   2 +0   11300 7.8 3392 2.4 0
SV 5 531 3.8 +1.1 +1.4   NA NA NA   0 +0       4022 2.8 0
RØDT 1 733 1.2 +0.7 +0.8   NA NA NA   0 +0       7820 5.4 0
SP 18 780 13.0 +2.4 +4.8   NA NA NA   1 +0   9716 6.7 1689 1.2 0
KRF 8 865 6.1 -2.1 -2.8   NA NA NA   1 +0 +     688 0.5 1
MDG 2 994 2.1 -0.6 +0.7   NA NA NA   0 +0       6559 4.5 0
V 4 914 3.4 -2.2 -2.2   NA NA NA   0 -1       4639 3.2 0
H 34 115 23.6 +5.6 -2.6   NA NA NA   3 +1 - 1742 1.2 37573 26.0 0
FRP 32 373 22.4 +9.3 +2.4   NA NA NA   2 +0   13377 9.3 1742 1.2 0
ALLI 192 0.1 +0.1 +0.1   NA NA NA   0 +0       9361 6.5 0
DEMN 126 0.1 +0.0 +0.0   NA NA NA   0 +0       9427 6.5 0
KRISTNE 730 0.5 -0.5 -0.6   NA NA NA   0 +0       8823 6.1 0
KYST 120 0.1 +0.1 +0.0   NA NA NA   0 +0       9433 6.5 0
LIBS 161 0.1 +0.1 +0.1   NA NA NA   0 +0       9392 6.5 0
PP 793 0.5 -0.1 +0.5   NA NA NA   0 +0       8760 6.1 0
BLANKE 758 0.5 -0.7 +0.1   NA NA NA   0 +0           0
NML 2 127 1.5 -6.1 +1.5   NA NA NA   0 +0       7426 5.1 0
Sum 145 035                 9             1

36 av 36 kommuner (36 ferdig opptalt).
Omfatter 76.0 prosent av 190 878 stemmeberettigede.
Prognose for prosentandel opptalte stemmer: 95.2
Frammøte: 76.5 prosent.

Artikkeltags