- Uforståelig saks-behandling

Felles front: ROR-leder Torgeir Dahl og Orkide-leder Ingunn Golmen.

Felles front: ROR-leder Torgeir Dahl og Orkide-leder Ingunn Golmen.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Stor bekymring i Orkide og ROR - gjør felles front mot sykehuskutt.

DEL

I en felles uttalelse, signert av lederne Ingunn Golmen og Torgeir Dahl, registrerer ORKidé og Romsdal Regionråd (ROR) "med stor bekymring" mangelfulle prosesser i pågående omstillingsarbeid i Helse Møre og Romsdal.

"Vi ser at det gjøres vedtak om å omgjøre Barneavdelingen i Kristiansund, Øre-, nese-, halsavdelingen og Øyeavdelingen i Molde til 5- døgnsposter. Dette uten at konsekvenser faglig og økonomisk er tydeliggjort, ROS-analyser mangler og de ansattes representanter har ikke fått informasjon om saken i et slikt tidsperspektiv at de gis anledning til å diskutere og drøfte forslagene slik Hovedavtalen krever i omstillingsprosesser. At styret til tross for dette forlegges saken er uforståelig for kommunene i Nordmøre og Romsdal", heter det den felles uttalelsen..

"Politisk har signalene hele veien vært tydelige, det nye sykehuset skal minst inneholde de funksjoner som er ved sykehusene i Molde og Kristiansund i dag, som statsråd Bent Høie selv formulerte: 1+1=3. Dette forutsetter vi gjelder alle funksjoner, også tilbudet til barn og mennesker med ØNH- eller øyesykdommer. Vi kan ikke se at dette etterleves når helseforetaket pga økonomiske utfordringer reduserer tilbudet til disse pasientgruppene ved de to sykehusene. Det svekker tilliten til arbeidsprosessene fram mot det nye felles akuttsykehuset og skaper usikkerhet i fagmiljøene, som igjen har negative konsekvenser for rekruttering", heter det videre.

ORKidé og ROR understreker at de også i det videre vil være en konstruktiv samarbeidspartner for helseforetaket, men dette forutsetter at prosessene er forutsigbare og transparente i alle faser av arbeidet.

"Bare på denne måten kan vi jobbe godt sammen for felles mål – fortsatt gode helsetjenester til innbyggerne i Møre og Romsdal", skriver Golmen og Dahl.

Artikkeltags