Til det grønne liv på Nordmøre

Av

– Vi ble født på feil plass. Feriene i Norge ble bare lengre og lengre, og til slutt måtte vi bare flytte hit for godt.