Problemet er bare at stedet ligger innenfor Trollheimen landskapsvernområde hvor det er i tilfelle kreves dispensasjon fra vernebestemmelsene for å sette opp nybygg.

Trondhjems Turistforening (TT) har oppgitt at formålet med etableringen er å dele opp fotturen mellom Kårvatn og Trollheimshytta slik at denne delen av Trollheimen blir mer attraktiv for fotturister.

Flere år

Sekretariatet for Verneområdestyret oppgir i sitt saksframlegg at dette er et spørsmål som har vært til vurdering i flere år og at det blant annet ble holdt en befaring i området i 2009.

Diskusjonen har gått på størrelse og kapasitet men også mye på konkret plassering og tilpasning i terrenget. Området ligger i snaufjellet og sekretariatet mener det utvilsomt dreier seg om et byggverk som vil ha innvirkning på landskapet.

Avvisende

Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal stiller seg helt avvisende til TTs hytteplaner. I et tre sider langt brev til Verneområdestyret framføres en lang rekke argumenter imot hyttebygget.

Et av kronargumentene er at verneområdebestemmelsene har et forbud mot nye byggverk som eksempelvis hytter. På dette grunnlag konkluderer Naturvernforbundet med at søknaden må avslås.