Trygdesvindler fikk samfunnsstraff

Artikkelen er over 12 år gammel

Nordmøre tingrett har dømt en 31-åring fra Eide til samfunnsstraff i 36 timer etter at han svindlet NAV trygd for drøyt 55.000 kroner.

DEL

Samfunnsstraffen må gjennomføres innen 120 dager, subsidiært vil han måtte gå i fengsel i 21 dager. Dommen var i samsvar med påtalemyndighetens påstand.

Det var rehabiliteringspenger som mannen mottok våren 2005 som lå til grunn for tiltalen. I ettertid er det avdekket at han i samme periode jobbet i full stilling i et entreprenørfirma, og således urettmessig hadde mottatt støtte fra NAV trygd.

Mannen har i ettertid lagt alle kort på bordet, og hadde samtykket i at han kunne møte i tingretten for å motta en tilståelsesdom.

Retten la i sin vurdering av saken skjerpende vekt på at mannen tidligere er straffedømt flere ganger, både for promillekjøring og kjøring uten førerkort, brudd på straffeloven og løsgjengerloven. Så sent som høsten 2006 pådro han seg en fengselsstraff på 120 dager, en straff som skal sones nå i høst.

I formildende retning legger retten vekt på at siktede har tilstått, og at det er gått mer enn to år siden det straffbare forholdet fant sted.

Artikkeltags