Stig A. Slørdahl overtar som leder for Beslutrningsforum for nye metoder, ifølge en pressemelding.

Beslutningsforum bestemmer hvilke medikamenter som skal brukes i Norge. Slørdahl, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, etterfølger Lars Vorland.

Han understreker at han planlegger å videreføre linjen ført av Vorland.

– Det er gjort et godt og grundig arbeid de fire årene Vorland har ledet Beslutningsforum. Han har presentert og forklart beslutningene på en klok og forståelsesfull måte, uttaler den nye lederen om forgjengeren i en pressemelding.