Mæland avslår søknader om grensejustering mot Trøndelag

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunal og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å igangsette en egen utredning av grensejustering av nordmørskommuner mot Trøndelag.