Kritisk til vindkraft kloss inntil verneområdene

Verneområdestyret for Trollheimen er ganske så kritisk til at det kan bli bygget ut vindkraft i to områder som ligger kloss inntil og kanskje endatil litt inne i de vernede områdene i Trollheimen.