Høyesteretts ankeutvalg avviste søksmålet fra 15 grunneiere i Trollheimen

15 grunneiere i Trollheimen som har stevnet staten for skjev og inhabil sammensetning av Verneområdestyret for Trollheimen, får ikke prøvd sin sak for Høyesterett.