Det skal holdes tre separate årsmøter. Deretter blir det ekstraordinært stiftelsesmøte dersom de tre rådsmøtene går inn for fusjon.

Dette vil bli det største skogeierlaget i Møre og Romsdal både i antall medlemmer og levert tømmerkvantum.

Gjennom fusjonen håper lagene på et mer slagkraftig lag som er et sterkt talerør for skogeierne mot myndigheter og andre, og med engasjerte tillitsvalgte som kan få opp aktiviteten både med avvirkning, ungskogpleie og kursaktivitet for unge og voksne som vil lære mer om å drive skogen økonomisk og miljømessig godt.