Befaring på rasstedet fredag: Lover hyppig inspeksjon framover

Fylkesvegavdelinga for vegdrift skal befare rasområdet i Bøfjorden fredag.