Mange avslag om nedsatt fartsgrense på Nordmøre

I 2018 søkte mange om nedsatt fartsgrense. Mange fikk avslag.