Politiet bekymret for flere trimmede mopeder på veien

Politiet ser stadig flere trimmede mopeder og ATV'er.

Politiet ser stadig flere trimmede mopeder og ATV'er. Foto:

Politiet avdekker stadig flere trimmede mopeder og ATV-er.

DEL

Politiet i Møre og Romsdal og Statens vegvesen registrerer økning i antall ATV-kjøretøy (All Terrain Vehicle). Med stadig flere ATV-er i trafikken finnes det også et potensial for flere ulykker, mener politiet. I flere kontroller ble det stadig avdekket at flere ATV-er og mopeder er trimmet skriver Politiet i Møre og Romsdal i en pressemelding.

Flere forhold har blitt anmeldt etter slike kontroller og førerne har fått forenklede forelegg og kjøretøyene har blitt avskiltet på stedet.

– Med vår og sommer er tiden igjen her for at man i mye større grad ser disse som en del av trafikkbildet. Derfor minner vi nå både førere av ATV-er og mopeder og foreldre til barn om regelverket som gjelder, sier trafikk-koordinator i politidistriktet Steven Blindheim i pressemeldingen.

– Flere ulykker de siste årene tyder på at barn får lov til å kjøre ATV inne på privat eiendom. Det er forbudt. Politiet ber om at barn skal gjennomgå normal kjøreopplæring før de får lov til å kjøre hvilke som helst motoriserte kjøretøy, sier Blindheim. Han legger til at uregistrerte ATV-er og mopeder ikke kan ferdes på veiene. De kan bare brukes på lukket bane og sjåføren må ha lisens fra Norges Motorsportforbund.

– Det er først når man har fylt 16 år, og har fått førerkort at man har lov til å kjøre ATV og moped med opp til 50 kubikkcentimeter. Barn har ikke lov til å kjøre ATV, verken på privat eller offentlig vei. Blindheim viser til Trygg Trafikk som har god informasjon på temaet.

Foreldre er eiere

Flere ganger når politi og vegvesen har stanset og avskiltet mopeder og ATV-er har man også funnet tilfeller hvor foreldre står som eiere av kjøretøyet. Både eier av kjøretøyet og fører deler plikten med å sikre at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forsvarlig stand.

Når en moped eller ATV trimmes, vil det si at de kan kjøre mye raskere. Det vil også si at forsikringsselskapene forsikrer en annen risiko enn det som er avtalt. Forsikringsselskapet If og Gjensidige sier at forsikringsbransjen ser alvorlig på ulovlig trimming. Har en kunde forsikret en moped eller ATV og det avdekkes at den er trimmet, så kan dette få konsekvenser.

– Vi er opptatt av trygghet på veien, og det er viktig å tenke på at både en selv og andre i trafikken skal være trygge. Å mekke og skru for å få opp farten på en doning medtrafikantene dine ikke regner med kan ha så stor fart, bidrar ikke til sikrere veier, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Forsikringsselskapene sammen med politiet er enige i at det aller verste er når farten øker fra 45 km/t til nærmere 100 km/t. Da øker også risikoen for å skade seg selv og kanskje andre. Det som i utgangspunktet ser ufarlig ut fordi «alle andre gjør det», kan gi store konsekvenser. det må ungdommen ta inn over seg, mener både politi og forsikringsselskap.

Artikkeltags