Vil stenge nok en tunnel for syklister og gående

Statens vegvesen ønsker å stenge nok en tunnel på Nordmøre for myke trafikanter.