Avslørt i kontroll: Verksteder godkjenner biler som ikke er i god nok stand

Dette er en personbil hvor alvorlige rustskader ikke ble poengtert under EU-kontrollen. Her ser vi bakerste tverrbjelke. Foto: Statens vegvesen

Dette er en personbil hvor alvorlige rustskader ikke ble poengtert under EU-kontrollen. Her ser vi bakerste tverrbjelke. Foto: Statens vegvesen

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Statens vegvesen kontrollerte i løpet av 2018 537 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll på verksteder i Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag). Det ble slått fast at 71 av de 537 bilene hadde fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det. Rett og slett fordi bilene var i for dårlig stand.

Dårlig arbeid på verkstedene hadde ført til at biler med alvorlige mangler – som bremsefeil eller rustskader – hadde sluppet gjennom EU-kontrollen.

– Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med advarsel og pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra verkstedets godkjenning for en periode, som regel i tre til seks måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier seksjonsleder Odd Nasvik i tilsynsseksjonen i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.

To verksteder i Midt-Norge mistet godkjenningen sin til å gjøre EU-kontroll i 2018. De må rette opp manglene tilsynet har avdekket, før de kan få tilbake godkjenningen.

Det ble utført rundt 200.000 EU-kontroller i regionen vår i løpet av 2018.

I en epost til Tidens Krav opplyser Nasvik at åtte verksteder på Nordmøre fikk avvik med sine EU-kontroller.

- Vi fant ingen alvorlige avvik som resulterte til advarsel eller tilbakekalling. For Nordmøre sin del, er vi meget godt fornøyd med dette resultatet, sier Nasvik.

– Målet med våre stikkprøvekontroller er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik i pressemeldingen.

I 2018 kontrollerte Statens vegvesen 42 bilverksteder og aksjonert mot 20 ulovlige bilverksteder i Møre og Romsdal og i Trøndelag. Det ble gitt 19 skriftlige pålegg om stans i aktiviteten.

- Når det gjelder ulovlig virksomheter, så er det kun to virksomheter av våre saker som gjelder Nordmøre, sier Nasvik.

Trafikkskoler

Det ble også gjennomført 246 tilsyn ved trafikkskoler i Midt-Norge.

– Det ble funnet 94 avvik som krever oppfølging fordi opplæringen den enkelte trafikklærer eller trafikkskolen som helhet gir, ikke er god nok, sier Nasvik.

Det kan være at skolen ikke følger den godkjente læreplanen sin, eller at de ikke fyller ut elevkortene sine rett. Tilsynet går både på innhold, omfang og metode.

– Når vi er på tilsyn ber vi om å få være med på en kjøretime. Her ser vi etter hvordan trafikklæreren planlegger kjøretimen, hvilke elementer opplæringen inneholder i forhold til læreplanen og om læreren er oppmerksom, pedagogisk og har god kontakt med eleven, sier Nasvik.

Artikkeltags