Feil med hver femte tungbil

KONTROLL: Fra kontrollstasjonen på Bergsøya. ILL.-Foto: JAN A. ØDEGÅRD

KONTROLL: Fra kontrollstasjonen på Bergsøya. ILL.-Foto: JAN A. ØDEGÅRD Foto:

Av 14.658 tunge kjøretøy som i fjor ble kontrollert ved Statens vegvesens kontrollstasjoner i Midt-Norge, fikk 2.787 bruksforbud.

DEL

Det utgjør omtrent 19 prosent, eller praktisk talt hvert femte kjøretøy, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Dette kan være både alvorlige mangler som krever større reparasjoner, og mindre forhold som kan utbedres på kontrollplassen, forteller seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen Region midt.

Det kan være at kjøretøyet er lastet for tungt, at lasten ikke er sikret godt nok, at dekkene er for slitte, eller at at bremsene ikke fungerer som de skal, blant annet.

Antallet førere som får bruksforbud eller blir anmeldt for brudd på reglene for kjøre- og hviletid er stabilt. Andelen kontrollerte førere som hadde brudd på kjøre- og hviletid og som fikk bruksforbud i 2017 var 6,2 prosent mot 6,5 prosent året før.

– Ellers har vi sett en positiv forbedring av dekkutrustningen på de tunge kjøretøyene vi stopper i kontroll, spesielt etter at kravet om mønsterdybde ble økt. Andelen som fikk gebyr for mangler ved dekk og kjetting sank fra 3,6 prosent i 2016 til 2,9 prosent i 2017. Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde, sier Larsen.

Artikkeltags