Vil stanse ulovlig trafikkopplæring, stiller krav til ledsager og elev

Av
DEL

Trafikkopplæring som er ulovlig, kamufleres ofte som privat øvingskjøring. Derfor stiller regjeringen nå krav til ledsager og elev ved privat øvingskjøring.

Det kan skje ved at for eksempel ledsager må registrere seg og sine elever. Det tas sikte på å legge til rette for enkle løsninger, slik at kravene i minst mulig grad skaper belastning for dem som skal drive med lovlig øvingskjøring.

I tillegg vil det bli mulig å gi aktørene tvangsmulkt, også til dem som driver ulovlig virksomhet. I dag risikerer de som driver kjøreopplæring bare pålegg om stans og tilbakekall av godkjenning.

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken, og vi skal kunne føle oss trygge på at de bilistene vi møter har fått en god og grundig opplæring. Derfor foreslår vi å endre regelverket både for å heve kvaliteten i føreropplæringen og for å stanse dem som driver ulovlig opplæring, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Forslagene til endringer i vegtrafikkloven ble lagt fram for Stortinget fredag. Endringene skal bidra til å heve kvaliteten på føreropplæringen og opplæringen av utrykningsførere og yrkessjåfører.

Artikkeltags