Tollerne oppdaget at et polsk vogntog de stanset i Stjørdal, ikke bare var lastet med stål. De fant også flere tusen liter alkohol og titusenvis av sigaretter.

Ifølge Tollvesenet ble vogntoget kontrollert tirsdag. Tollerne fant tolv paller med til sammen 6.048 liter øl, 1.411 liter brennevin og 40.000 sigaretter.

– Dette er det største alkoholbeslaget i Tollregion Midt-Norge i år. Til sammen utgjør beslaget 1.123.851 kroner i avgifter, sier Bjørn Arild Sørli, seksjonssjef ved grensekontrollen i Tollregion Midt-Norge.