De gjør akkurat samme jobb, men må jobbe ti år lenger

DALEN: Telemark og Agder er de eneste fylkene som fremdeles har delprivatisert ambulansetjeneste. Det fører til store ulikheter for de ansatte.