Foreslår reduksjon av naturreservatet

Fylkesmannen sender forslag om å redusere Todalsøran naturreservat med 20 dekar ut på høring.