Starten på et oppdrettseventyr

Av

Håper en emisjon over nyttår vil gi 50-60 millioner kroner i prosjekteringsfasen.