Dette er de nye veinavnene i Tingvoll kommune

Sponnåsvegen har nå fått sitt navn vedtatt.

Sponnåsvegen har nå fått sitt navn vedtatt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Utviklingsutvalget i Tingvoll går for navnekomiteens innstilling i veinavn-saken.

DEL

Den kommunalt oppnevnte navnekomiteen ba i fjor om navneforslag på de om lag 75 strekningene i Tingvoll kommune som skal navnsettes. Responsen har vært god. Ulike lag og organisasjoner og privatpersoner har latt seg engasjere i navnesaken, noe som har ført til god respons til navnekomiteen.

Torsdag møttes utviklingsutvalget i kommunen for å vedta de nye navnene. Stedsnavntjenesten har gjennomgått forslagene og godkjent de fleste navnene. Fortsatt er det noen av adresseparsellene i prosjektet som skal vurderes.

Enighet

Utviklingsutvalget var i det store og hele enig i navnekomiteens forslag, men kom til noen endringer. Tor Olav Vatn (H) la frem forslag om at Vassvegen bør bli Vatnvegen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Jan Harald Rolland (Ap) la frem følgende forslag: Vågavegen – Meisingsetvegen: Grense Vågavegen / Meisingsetvegen endres slik at Håkåssaga blir grense mellom disse 2 parsell.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Følgende veinavn ble vedtatt Tingvoll kommune:

Meisingsetvegen

Åsprongmyran

Rottåsvegen

Havdalsvegen

Myravassvegen

Fjøseid

Sauvika

Venåsvegen

Meisingsetvågen

Vågbøvegen

Holmeidstranda

Tørrlendvegen

Breivika hyttefelt

Breivikbrekka

Tingvollvegen

Torjulvågvegen

Vågagrenda

Osakleiva

Sponnåsvegen

Vellombakkan

Lesjagrenda

Arnvika

Arnvikmyra

Fetavegen

Almlivegen

Langmyra

Aspøyvegen

Bøyfoten

Porkvikvegen

Mekran

Aspa

Jåvika

Gjengstøa

Boksaspa/Bogsaspagv

Larsneset

Sallaupen

Eikremsvegen

Øvre Eikrem

Strupnesvegen

Kjervikvegen

Øygardsvegen

Straumsnesvegen

Straumsundvegen

Hesthagan

Haugavegen

Langsetvågen

Vassverksvegen

Øverleitet

Kvisvikvegen

Nålsundvegen

Ulsetvegen/ Aulsetvegen

Linbrekka

Grimstadvegen

Vasselvegen

Bergavegen

Vikavegen

Seterlegrenda

Reitasjøen

Stabbursvikvegen

Jutvikvegen

Øvre Jutvika

Vaskarbekkvegen

Seterhaugen

Rausandvegen

Bukta

Nygardsvegen

Saltkjelen

Vatnvegen

Fløystadvegen

Herresdalsvegen

Straumsvågen

Årsundøya

Langøya

Rimstadbukta

Artikkeltags