Trekker ikke innsigelse, vil heller ikke mekle i deponi-striden på Raudsand

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i Tingvoll vedtok torsdag enstemmig å opprettholde innsigelsen mot reguleringsplana for Bergmesteren Raudsand AS. De ser heller ingen grunn til å gjennomføre mekling i saken.