Brannvernsamarbeid mellom Nordmøre og Romsdal er en realitet

Representantskapet/valgkomite sammen med ledelsen fra Molde brann og redning. Arne Hop (varaordfører Rauma) (fra venstre), Torgeir Dahl (ordfører Molde), Jon Børge Horneland (leder forebyggende Molde brann og redning), Alf Magne Smørholm (brannsjef Molde brann og redning), Ståle Refstie (ordfører Sunndal), Trygve Lennavik (leder beredskap Molde brann og redning), Knut Sjømæling (ordfører Gjemnes), Odd Helge Gangstad (ordfører Midsund), Bernhard Riksfjord (ordfører Aukra), Rolf Jonas Hurlen (ordfører Nesset).

Representantskapet/valgkomite sammen med ledelsen fra Molde brann og redning. Arne Hop (varaordfører Rauma) (fra venstre), Torgeir Dahl (ordfører Molde), Jon Børge Horneland (leder forebyggende Molde brann og redning), Alf Magne Smørholm (brannsjef Molde brann og redning), Ståle Refstie (ordfører Sunndal), Trygve Lennavik (leder beredskap Molde brann og redning), Knut Sjømæling (ordfører Gjemnes), Odd Helge Gangstad (ordfører Midsund), Bernhard Riksfjord (ordfører Aukra), Rolf Jonas Hurlen (ordfører Nesset).

DEL

Med positivt vedtak i Nesset kommunestyre denne uka, er brannvernsamarbeidet mellom åtte kommuner fra Nordmøre og Romsdal en realitet.

Fredag møttes representantskapet – som har fungert som valgkomité – for å legge fram sine kandidater til styret i selskapet som skal drifte samarbeidet: Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.

Dette kommer fram i en pressemelding fra Molde brann- og redningstjeneste.

Tingvoll (etter en del «fram og tilbake»), Sunndal, Gjemnes, Nesset, Rauma, Aukra, Midsund og Molde er med i samarbeidet.

– Vi mener at et slikt samarbeid er det beste for kommunenes innbyggere. Et større fagmiljø på beredskap, brannforebygging og feiing og tilsyn med fyringsanlegg vil gi innbyggerne større trygghet og gode tjenester. Den lokale beredskapen ute i kommunene opprettholdes som i dag, og vil enkelte steder styrkes der analysene våre viser at det er behov for dette. Det er i dag store forskjeller på de ulike kommunenes kompetanse- og utstyrsnivå. Samarbeidet vil gi de lokale kreftene i deltidsstyrken et løft slik at de er godt rustet til å utføre den jobben de skal, både på utstyr og kompetanse. Vi er ikke i tvil om at et samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå, sier brannsjef Alf Magne Smørholm i Molde.

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS skal etter planen være i drift ved årsskiftet.


Artikkeltags