Norsøk får to millioner mer i 2018

Landbruksminister Jon Georg Dahle (til høyre) på besøk hos Norsøk.

Landbruksminister Jon Georg Dahle (til høyre) på besøk hos Norsøk.

DEL

Som mat- og landbruksminister Jon Georg Dale sa til Tidens Krav tidligere i år, foreslår regjeringen å øke tilskuddet til Norsøk i Tingvoll (Norsk senter for økologisk landbruk) med to millioner kroner i 2018.

Midlene skal gå utvikling og formidling av kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.

I dag får Norsøk fem millioner kroner årlig i statlige midler, og dette skal økes til sju millioner kroner fra 2018.

– Det bidrar til basisfinansieringen, slik at Norsøk kan fortsette med sin utvikling innen kompetanseheving og kunnskapsformidling. Dette viser at regjeringen satser på Norsøk, sa Dale til Tidens Krav, da han besøkte Norsøk i September.

Norsøk jobber med kunnskap innenfor områder som økologisk landbruk og matproduksjon, samt miljø, bærekraft og fornybar energi. Norsøk jobber også mye med å formidle den kunnskapen de har om produksjon og forbruk av økologisk mat til gårdsbrukere, blant annet.

– Hvilken verdi ser regjeringen i Norsøk som gjør at dere øker de årlige overføringene?

– For det første har de mye bra kunnskapsutvikling, og er åpne om den kunnskapen, slik at det blir anvendbart på norske landbruk, som utvikler seg i en kunnskapsbasert retning og blir mer klimasmarte. Det er også et kompetansemiljø som er viktig å utvikle, sier Dale.

Artikkeltags