Rektor blir ny oppvekstleder i Tingvoll

DEL

Rektor Gerd Anne Bråttvik ved Straumsnes barne- og ungdomsskole er fra 1. januar midlertidig tilsatt i 40 prosent stilling som oppvekstleder i Tingvoll kommune.

Hun inngår i rådmannens stab, og skal fortsatt være rektor i Straumsnes i 60 prosent stilling, mens skolen får styrket andre deler av sin administrasjon, melder kommunen på sine nettsider.

I meldingen blir det vist til at kommunen i tråd med Opplæringsloven skal ha «skolefaglig kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået».

Denne formuleringen må leses i lys av at kommunen sist høst fikk en skrape fra Fylkesmannen for brudd på Opplæringsloven og pulverisering av ansvar på det skolefaglige området. Fylkesmannen kom med pålegg om å rette på forholdet innen 1. november, en frist som senere ble forlenget til 1. januar.

Ifølge Fylkesmannen var arbeidsoppgavene til skolefaglig ansvarlig fordelt på og delegert til inntil ti ulike personer. Oppgavene kom på toppen av lederne sine ordinære oppgaver.

– Dette innebærer en pulverisering av ansvar uten at det følger ressurser med til å gjøre arbeidet, og er et klart brudd med styresmaktenes vurderinger knyttet til delegasjonsforbud, påpekte Fylkesmannen.

Bråttviks arbeidsavtale gjelder fra 01.01.18 til senest 01.08.19. I løpet av dette tidsrommet er det kommunestyrets intensjon at det skal ansettes fast oppvekstleder i 50 prosent stilling.


Artikkeltags